Starostwo Powiatowe w Jarocinie naszym nowym Klientem.

Starostwo Powiatowe w Jarocinie naszym nowym Klientem.

Do grona użytkowników Systemu SIDAS EZD dołącza Starostwo Powiatowe w Jarocinie, które wybrało ofertę MADKOM SA na dostawę i wdrożenie systemu wspomagającego Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją. W ramach zamówienia dostarczone i wdrożone flagowe rozwiązanie MADKOM SA – System SIDAS EZD. 

Zadaniem pracowników Spółki poza pracami instalacyjnymi będzie również przeprowadzenie szkoleń i instruktaży przystanowiskowych a także kompleksowe wdrożenie Systemu SIDAS EZD w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jarocinie. 

Wartość uzyskanego zamówienia: 36 531,00 zł