Aktualności

14 czerwca

SIDAS EZD w  Miejskim Zarządzie Oświaty w Tychach

Kolejna umowa wdrożeniowa została zawarta z Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach. Przedmiotem umowy jest dostawa oprogramowania i wdrożenie systemu SIDAS EZD oraz przeprowadzenie szkoleń użytkowników. 

SIDAS EZD wspomoże funkcjonowanie Miejskiego Zarządu Oświaty, którego przedmiotem działalności jest kreowanie samorządowej polityki oświatowej oraz zarządzanie oświatą, w tym realizacja zadań wynikających wprost z przepisów prawa oświatowego lub zleconych przez organy Miasta Tychy, nadzór nad działalnością szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy w zakresie spraw finansowych i administracyjnych. 

Wartość zamówienia to 34 317,00 zł