SAWPE.pl

System Automatycznej Weryfikacji Podpisu Elektronicznego służy do weryfikacji podpisów elektronicznych złożonych w formacie XAdES oraz dokumentów podpisanych z apomoca profilu zaufanego eGo. SAWPE pozwala: zweryfikować w trybie online autentyczność dokumentu, sprawdzić czy dokument nie został zmodyfikowany po jego podpisaniu oraz czy certyfikat użyty do podpisania był prawidłowy i nie został unieważniony (ścieżka certyfikacji).

  • weryfikacja znaczników czasu
  • udostępnianie informacji o ogólnym wyniki weryfikacji podpisu elektronicznego
  • udostępnianie informacji szczegółowej dotyczącej każdego z podpisów elektronicznych
  • ukazywanie w czytelny sposób drzewa zależności podpisów w dokumencie (podpisy wielokrotne i kontrasygnaty)
  • prezentacja podpisanych i niepodpisanych atrybutów dokumentu elektronicznego
  • udostępnianie wyniku weryfikacji podpisu elektronicznego w postaci Poświadczenia Weryfikacji (dokumentu PDF) gotowego do wydruku - szczególnie przydatne w jednostkach administracji publicznej przyjmujących dokumenty elektroniczne w których funkcjonuje tradycyjny system zarządzania dokumentami
  • stemplowanie wyniku każdej weryfikacji unikalnym i niepowtarzalnym identyfikatorem weryfikacji
  • możliwość weryfikacji autentyczności Poświadczenie Weryfikacji,
  • możliwośc weryfikacji dokumentów podpisanych profilem zaufanym eGo

System spełnia wymagania tzw. Rozporządzenia w sprawie eIDAS i do weryfikacji podpisów wykorzystuje unijny system list zaufania (TSL).

Usługa jest dostępna pod adresem https://sawpe.pl