Aktualności

22 grudnia

Podpisanie listu intencyjnego przez Madkom SA dotyczącego przejęcia spółki.

Madkom SA informuje, że w dniu 17 grudnia 2014 podpisał list intencyjny w sprawie objęcia 51% udziałów w spółce z branży IT świadczącej usługi z zakresu analizy finansowej dla branży hotelarskiej i medycznej.

Przejmowana Spółka posiada własne narzędzia do rachunkowości zarządczej służące do analizy finansowej (Revenue Management), planowania (Budgeting) i monitorowania działalności obiektów hotelowych i obiektów świadczących usługi medyczne.

W ocenie Zarządu planowane przejęcie pozwoli na dywersyfikację przychodów Madkom SA i jest zbieżne z planami inwestycyjnymi związanymi  z ekspansją na kolejne obszary IT w tym jest zbieżne z inwestycją w rynek oprogramowania dla sektora służby zdrowia.

Inwestycja ta przyczyni się w bezpośredni sposób się do dalszego szybkiego rozwoju Spółki.