Aktualności

27 listopada

Oracle Polska promuje Elektroniczny obieg dokumentów DocFlow

Na początku lipca do ponad 1000 największych urzędów w Polsce zostały rozesłane ulotki sygnowane przez Oracle Polska oraz Madkom promujące system elektronicznego obiegu dokumentów DocFlow oraz bazę danych Oracle 10g.

Współpraca Oracle oraz Madkom rozpoczęła się w sierpniu 2006 roku. Od tego czasu Madkom jest Autoryzowanym Partnerem Oracle. Elektroniczny obieg dokumentów DocFlow działa w oparciu w bazę danych Oracle 10g.

 

pdfulotka_MADKOM_str_001.pdf

pdfulotka_MADKOM_str_002.pdf