Szkolenia

W ofercie Firmy Madkom znajdziecie Pastwo szeroki wachlarz szkoleń. Są to szkolenia zarówno produktowe jak i związane z szeroko pojętą informatyzacją podmiotów publicznych.

Szkolenia związane z informatyzacją podmiotów publicznych

 • budowanie usług elektronicznych
 • tworzenie formularzy i wzorów dokumentów elektronicznych
 • aspekty prawne komunikacji elektronicznej
 • zarządzania dokumentami elektronicznymi zgodnie z KPA i Instrukcją Kancelaryjną
 • elektroniczna dokumentacja w urzędzie
 • systemy zewnętrzne a ePUAP
 • profil zaufany i możliwości ePUAP

Szkolenia z produktów grupy SIDAS

szkolenia dla różnych grup tematycznych, takich jak:

 • Pracownicy Kancelarii
 • Pracownicy Sekretariatów
 • Kadra Kierownicza
 • Liderzy/Trenerzy
 • Administratorzy systemów
 • Szeregowi pracownicy

Trenerzy

W skład zespołu trenerów wchodzi kilkanaście osób. Każda z nich posiada bogate doświadczenie w zakresie technologii wdrażania i szkoleń systemów informatycznych (IT), szczególnie w zakresie prowadzenia szkoleń, wdrożeń – przeprowadzania zajęć praktycznych (warsztatowych) z platformy ePUAP, systemu elektronicznego obiegu dokumentów, elektronicznych usług publicznych,
w tym również regulacji prawnych dotyczących informatyzacji Państwa na rzecz jednostek administracji publicznej.

Nasze doświadczenie

Doświadczenie podparte jest aktywnym uczestnictwem w wielu projektach wdrożeniowych jak i szkoleniowych na terenie całego kraju.


Zainteresowany ofertą?

Kontakt z nami


Pobierz pełną ofertę