Aktualności

10 sierpnia

Oferta Madkom SA najkorzystniejsza w Urzędzie Miasta Krzanowice

Przedmiotem Zamówienia jest wdrożenie w Urzędzie platformy elektronicznej w postaci zintegrowanego i jednolitego systemu informatycznego obejmującego w ramach realizacji zadania pn.: „Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Gminie  Krzanowice”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

W ramach realizacji projektu Madkom SA kompleksowo zinformatyzuje Urząd Miasta Krzanowice dostarczając rozwiązania umożliwiające :  elektroniczny obieg i wymianę dokumentów, elektroniczną archiwizację dokumentów, świadczenie elektronicznych usług dla ludności z wykorzystaniem podpisu elektronicznego (załatwianie spraw przez Internet), Biuletyn Informacji Publicznej, modernizację sprzętowej infrastruktury informatycznej gwarantującą sukces i trwałość wdrożenia, stworzenie bezpiecznego systemu transmisji danych, opartego o nowoczesne technologie łączy szerokopasmowych, transmisji bezprzewodowych (np. radiowych) oraz bezpieczny intranet.

Wartość zamówienia to 439 998,99 zł.