Aktualności

16 grudnia

Oferta Madkom najlepsza – produkty z rodziny SIDAS  w Urzędzie Gminy Laskowa

W dniu dzisiejszym oferta naszej Spółki została wybrana jako najkorzystniejsza w ramach zamówienie publicznego pn. „Udostępnienie e-Usług poprzez rozbudowę
i modernizację teleinformatycznego systemu zarządzania, w tym wdrożenie SEOD w Urzędzie Gminy Laskowa (województwo małopolskie).

W ramach zamówienia dostarczymy i wdrożymy oprogramowanie autorstwa naszej Spółki tj. SIDAS EZD, SIDAS CU oraz SIDAS BROKER, dokonamy integracji z platformą ePUAP oraz Systemami Dziedzinowymi. Dostarczymy również infrastrukturę sprzętową niezbędną dla realizacji projektu.
Dla mieszkańców Gminy Laskowa zostaną udostępnione i uruchomione elektroniczne usługi ułatwiające kontakt Interesantów z Urzędem.

Kolejne zamówienie Spółki w województwie małopolskim dobitnie potwierdza iż nasze produkty są niezbędne i właściwie dostosowane do potrzeb Klientów w tym województwie.

Wartość zamówienia: 362 442,81 zł