Aktualności

5 lipca

Obieg dokumentów w Urzędzie Miejskim

1 lipca 2008 roku została podpisana umowa z Urzędem Miejskim w Grodzisku Mazowieckim na opracowanie i wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów oraz portalu Cyfrowy Urząd.

W ramach zamówienia zostanie dostarczony także sprzęt komputerowy niezbędny do digitalizacji dokumentów papierowych w elektronicznym obiegu dokumentów. Instalacja i wdrożenie systemu EOD będzie obejmowała przeprowadzenie audytu organizacyjnego, przygotowanie i uruchomienie 20 procedur oraz przeszkolenie 120 pracowników Zamawiającego. W trakcie wdrożenia będziemy prowadzić nadzór wdrożeniowy nad pracą użytkowników systemu DocFlow oraz doradztwo w zakresie organizacji pracy urzędu. Na wdrożenie Cyfrowego Urzędu składać się będzie uruchomienie portalu i wymiany danych pomiędzy systemem EOD a portalem oraz uruchomienie 50 formularzy elektronicznych.

Wartość zamówienia wynosi 99 478,80 zł brutto i jego data realizacji planowana jest na 5 września 2008 roku.