Aktualności

14 czerwca

NOWOŚĆ - System Planowania i Realizacji Budżetu.

System planowania i realizacji budżetu przeznaczony jest dla jednostek samorządu tertyorialnego (jst) - jak i jednostek pozostałego sektora finansów publicznych, które zobowiązane są do sporządzania planów wydatków i dochodów budżetowych.

System obejmuje komplet zagadnień związanych z budżetowaniem, począwszy od prognozy budżetu poprzez konstrukcję projektu do uchwalenia planu budżetu oraz zmian do budżetu, tworzenie harmonogramów, zapotrzebowań na środki pieniężne aż po kompleksowe wielowymiarowe analizy wykonania budżetu. Elementem systemu jest także generalny rejestr umów powiązany z realizacja budżetu.

System wspiera między innymi planowanie i relizację budżetu w układzie zadaniowym (budżet zadaniowy) oraz wieloletnią prognozę finansową (wpf). Plan budżetu gminy/powiatu/województwa opiera się na konkretnych zdefiniowanych zadaniach, czytelnych dla pracowników urzędu, dla radnych oraz dla mieszkańców.

System wspiera takie elementy procesu budżetowanaia jak: Planowanie Budżetu ,Realizacja Budżetu, Sprawozdawczość Budżetowa ,Rejestry