Aktualności

10 sierpnia

Nowe regulacje zarządzania dokumentacją w administracji publicznej: Instrukcja Kancelaryjna, Jednolite Rzeczowe Wykazy Akt, Instrukcja Archiwalna, Pytania i odpowiedzi.

Informujemy, że od pewnego czasu na stronie internetowej MSWIA pojawiła się znaczna liczba najczęściej zadawanych Ministerstwu pytań dotyczących Instrukcji kancelaryjnej wraz z odpowiedziami. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z nimi. Ministerstwo podziela stanowisko prezentowane przez naszą firmę na początku tego roku, wraz z wejściem w życie Rozporządzenia, w szczególności dotyczące stosowania i braku możliwości samodzielnego rozszerzania Jednolitych Rzeczowych Wykazów Akt.

Wszystkie pytania i odpowiedzi znajdziecie Państwo pod tym adresem http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/wolnytekst/8844/. Informujemy jednocześnie, że zakończył się już proces zbierania uwag do rozporządzenia celem przygotowania jego nowelizacji i jej projekt zostanie przedstawiony do uzgodnień w terminie do 15 września tego roku.