Aktualności

27 listopada

Madkom w programie Firma Fair Play 2007

W czerwcu złożyliśmy dokumenty zgłoszeniowe do jubileuszowej X edycji programu Firma Fair Play. Tym samym dołączyliśmy do grupy ponad 30 firm z województwa pomorskiego uczestniczących w tegorocznej edycji programu Firma Fair Play 2007.

Celem programu Firma Fair Play jest:
- promocja etyki w działalności gospodarczej, rozumianej jako zespół norm rzetelnego postępowania we wzajemnych relacjach przedsiębiorców z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami oraz społecznością lokalną, władzą lokalną i państwową, działań zgodnych z obowiązującym prawem i powszechnie przyjętymi normami społecznymi
- wspieranie rozwoju firm poprzez promowanie przedsiębiorstw działających zgodnie z prawem i zasadami etyki, promowanie finalistów programu na rynkach krajowych i zagranicznych
- poprawianie wizerunku przedsiębiorstw polskich poprzez promowanie w środkach masowego przekazu firm, które rzetelnie, zgodnie z zasadami etyki prowadzą działalność gospodarczą
- zachęcanie wszystkich firm w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzania stosownych zmian w wewnętrznej organizacji pracy oraz podjęcia szkoleń w tym zakresie.