Aktualności

10 sierpnia

Madkom SA przeprowadzi informatyzację Urzędu Gminy w Samborcu

W ramach projektu Madkom wdroży zintegrowany system informatyczny, system elektronicznego obiegu dokumentów oraz dostarczy sprzęt komputerowy i infrastrukturę sieciową.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania: Informatyzacja Urzędu Gminy w Samborcu poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego, systemu elektronicznego obiegu dokumentów i pakietów dziedzinowych oraz dostawę aktywnych urządzeń sieciowych, serwerów i powiązanego sprzętu komputerowego.

Wartość zamówienia to 269 510,82 zł