Aktualności

7 grudnia

Madkom SA i Aiton Caldwell SA podjęły decyzję o nawiązaniu współpracy

Decyzja o współpracy została podjęta w odpowiedzi na rosnące potrzeby klientów w zakresie kompleksowej obsługi poprzez zastosowanie zaawansowanych rozwiązań technologicznych.

Madkom SA, dostawca dedykowanych systemów zarządzania dokumentacją, oraz Aiton Caldwell SA, świadczący pod marką Vanberg Systems zaawansowane usługi telekomunikacyjne dla firm i instytucji, podejmują działania na rzecz integracji swoich produktów.

Celem tej kooperacji jest przygotowanie systemów do współpracy oraz ich integracja w celu dostarczenia urzędom i instytucjom rozwiązania, łączącego w sobie elementy systemu telekomunikacyjnego oraz systemu zarządzania dokumentacją (elektronicznego obiegu dokumentów). Takie rozwiązanie znacznie usprawni pracę urzędów poprzez bardziej efektywną komunikację z klientami. Dzięki systemowej identyfikacji osoby dzwoniącej, maksymalnie skrócony będzie czas na powiązanie osoby dzwoniącej ze sprawami jej dotyczącymi.

Rozpoczęcie prac nad integracją systemów przewidywane jest na styczeń 2012.