Aktualności

20 sierpnia

MADKOM SA dostarczy elektroniczną platformę usług JST dla Powiatu Nowosądeckiego

Informujemy o uzyskaniu nowych zamówień: dla Powiatu Nowosądeckiego dostarczymy elektroniczną platformę usług Jednostek Samorządu Terytorialnego, a w Urzędzie Gminy Podegrodzie (województwo małopolskie) wdrożymy nasz flagowy produkt – system SIDAS EZD jako narzędzie wspomagające pracę Urzędu w zakresie elektronicznego Zarządzania Dokumentacją. Oba kontrakty obejmują również wykonanie prac integracyjnych z platformą ePUAP oraz wdrożenie i przeszkolenie użytkowników.

 Wartość uzyskanych zamówień: 164 523,57 zł