Aktualności

4 października

Madkom partnerem Dolnośląskiego Konwentu Informatyków.

W połowie września, z inicjatywy miesięcznika IT w Administracji, odbył się pierwszy  Dolnośląski Konwent Informatyków – pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Regionie. Jako miejsce obrad wybrane zostały Jugowice w Górach Sowich.

Jako cel Konwentu, organizatorzy postawili sobie integrację lokalnego środowiska informatyków zatrudnionych w jednostkach administracji publicznej. Oprócz dolnośląskich informatyków, na konwencie obecni byli także przedstawiciele województwa opolskiego oraz lubuskiego.

W części merytorycznej omawiane były bieżące kwestie związane z informatyzacje urzędów administracji samorządowej. Rozmowy i wykłady dotyczyły m.in. rządowych projektów informatyzacji państwa w kontekście korzyści dla samorządów, roli gminy w obsłudze ewidencji centralnych czy kwestii związanych z budową gminnych, miejskich czy regionalnych sieci szerokopasmowych.  Podczas spotkania omówione zostały również kwestie związane z systemami elektronicznego zarządzania dokumentacją w kontekście nowej Instrukcji Kancelaryjnej. Firma Madkom przedstawiła najważniejsze zmiany w Instrukcji Kancelaryjnej oraz ich implementację w systemach EZD na przykładzie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją SIDAS.

[!MaxiGallery? &display=`embedded` &embedtype=`lightboxv2` &pics_per_row=`3` &max_thumb_size=`110` &max_pic_size=`0` &thumb_use_dropshadow=`1` &admin_webgroups=`Site Admins`!]