Aktualności

15 grudnia

Kolejny sukces Madkom. Oprogramowanie i sprzęt dla 269 użytkowników z terenu powiatu lubańskiego.

Na początku grudnia 2009 podpisaliśmy umowę na realizację projektu: „Informatyzacja Jednostek Samorządu Terytorialnego" Powiatu Lubańskiego - Dostawa, instalacja i wdrożenie oprogramowania, modernizacja infrastruktury sprzętowej i teleinformatycznej oraz usługi szkoleniowe." Realizację zamówienia przeprowadzimy w ramach konsorcjum z firmą Sprint sp. z o.o.

Dostarczymy oprogramowanie elektronicznego obiegu dokumentów DocFlow dla 269 użytkowników z terenu powiatu lubańskiego. W ramach projektu wdrożymy również DocSign, Biuletyny Informacji Publicznej, system DocFlow Ewidencja Działalnosci Gospodarczej, portal www oraz infrastrukturę sprzętową.

Projekt jest dofinansowany przez MSWiA a jego wartość opiewa na kwotę ponad 1,5 mln. zł.