Aktualności

1 kwietnia

Elektroniczny Obieg Dokumentów w Urzędzie Gminy Klucze.

Ogłoszono wyniki przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: Wdrożenie Systemu Informatycznego „Elektroniczny Urząd Gminy Klucze”. Wybrano ofertę Konsorcjum: MADKOM Sp. z o.o. i Unizeto Technologies S.A.

W ramach wdrożenia firma Madkom dostarczy System Elektronicznego Obiegu Dokumentów dla 50 użytkowników oraz Elektroniczną Skrzynkę Podawczą.

Wartość realizowanego, przez naszą firmę, zamówienia wynosi 94 710 zł.

Wyposażenie w sprzęt i infrastrukturę zapewni firma Unizeto Technologies.