Aktualności

28 grudnia

Elektroniczny obieg dokumentów w Pomorskiej Policji

W ostatnich dniach roku nadeszła informacja, że została podpisana umowa na realizację projektu "e-Policja Elektroniczna Platforma Komunikacyjna Pomorskiej Policji ze Społecznością Regionu".

Projekt będzie realizowało konsorcjum trzech firm: Comarch SA, Madkom Sp.z o.o. oraz Sprint Sp. z o.o.

Realizacja tego projektu będzie największym tego typu wdrożeniem w Polsce realizowanym dla Policji.
Wdrożenie obejmie swoim zasięgiem całe województwo - 39 jednostek policji i umożliwi dostęp do jednolitego systemu dla 7000 policjantów i pracowników Policji.

Poza systemem elektronicznego obiegu dokumentów przedmiotem zamówienia jest także dostawa systemu portalowego służącego do komunikacji z interesantami oraz doposażenie 39 jednostek Policji w sprzęt komputerowy, serwery, sprzęt sieciowy, infomaty i podpis elektroniczny.

Wartość projektu przekracza kwotę 4,3 mln zł, termin realizacji 3 miesiące.