Aktualności

27 stycznia

Elektroniczny Obieg Dokumentów w Starostwie Powiatowym w Nysie

18 grudnia 2008 roku została zawarta umowa ze Starostwem Powiatowym w Nysie na opracowanie i wdrożenie systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów i zarządzania informacją oraz modułu transakcyjnego do komunikacji z Internetem dla potrzeb Starostwa Powiatowego.

Zakres umowy obejmuje wdrożenie około 20 procedur oraz formularzy elektronicznych w module komunikacji przez Internet oraz szkolenie ponad 85 użytkowników i administratorów. Wdrożenie systemu EOD nastąpi do końca 2008 roku.