Aktualności

6 grudnia

"Elektroniczny Obieg Dokumentów w Jastrzębiu - Zdrój" - Spotkanie Informacyjne dla partnerów projektu

W czwartek 1 grudnia 2011 odbyło się spotkanie z przedstawicielami jednostek podległych UM Jastrzębie - Zdrój, na którym zostały przedstawione cele i założenia projektu "Elektroniczny Obieg Dokumentów w Jastrzębiu - Zdrój" oraz plan jego realizacji. W ramach spotkania został zaprezentowany system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją SIDAS (elektroniczny Obieg Dokumentów) oraz omówiono możliwości składania wniosków przez Internet. Zostały omówione również cele i zakres projektu.

Cele projektu:
- stworzenie elektronicznego obiegu dokumentów w jednostkach organizacyjnych Miasta Jastrzębie-Zdrój, który umożliwi komunikację elektroniczną pomiędzy Urzędem Miasta Jastrzębie-Zdrój, a jednostkami organizacyjnymi, jak również pomiędzy samymi jednostkami.
- integracja  wdrożonego Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów firmy Madkom z Platformą SEKAP
- umożliwienie Instytucjom uczestniczącym w Projekcie prawidłowe wykonywanie obowiązków wynikających m.in. z Ustawy o dostępie do informacji publicznej, Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów wykonujących zadania publiczne.
- Poprawa komunikacji pomiędzy mieszkańcami miasta a jednostkami podległymi Miasta Jastrzębie Zdrój.
- Poprawa poziomu obsługi Interesanta poprzez sukcesywną rozbudowę usług świadczonych drogą elektroniczną.

Zakres projektu:
- Dostawa Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją SIDAS)
- Wdrożenie oprogramowania Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów dla 362 Użytkowników
- Przeprowadzenie szkoleń dla 400 Użytkowników w zakresie niezbędnym do prawidłowej obsługi Systemu
- Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu składającego się na Platformę Teleinformatyczną e-Urząd
- Uruchomienie Miejskiego Portalu e-Usług Publicznych

[!MaxiGallery? &display=`embedded` &embedtype=`lightboxv2` &pics_per_row=`5` &max_thumb_size=`110` &max_pic_size=`0` &thumb_use_dropshadow=`1` &admin_webgroups=`Site Admins`!]