Aktualności

4 października

Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją w Starostwie Powiatowym w Tczewie.

Firma Madkom podpisała koleją umowę na wdrożenie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją SIDAS oraz sprzętu komputerowego w Starostwie Powiatowym w Tczewie.

Umowa została podpisana w ramach realizacji przez, Starostwo w Tczewie, projektu pn "Ja tam do urzędu nie chodzę - wolę ich unikać", wspólfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  Działanie 5.2 Wzomcnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 "Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej".

Wdrożenie Elektronicznego Obiegu Dokumentów - EZD SIDAS ma na celu usprawnić pracę urzędu i umożliwić kompleksową obsługę klienta w Starostwie Powiatowym w Tczewie.

Wdrożenie obejmie dostawę oprogramowania Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją SIDAS dla 90 użytkowników oraz dostawę sprzętu komputerowego niezbędnego do wdrożenia aplikacji.

Wartość zamówienia to 149.682, 78 zł.