Aktualności

22 czerwca

Wdrożenie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją i Cyfrowego Urzędu SIDAS w Urzędzie Gminy Klucze.

Zakończyliśmy wdrożenie w ramach przetargu na: "Wdrożenie Systemu Informatycznego „Elektroniczny Urząd Gminy Klucze”.

Zamówienie realizowane było w ramach konsorcjum z firmą Unizeto Technologies SA

W ramach wdrożenia nasza firma dostarczyła system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją SIDAS dla 50 użytkowników oraz Cyfrowy Urząd SIDAS wraz z e-formularzami. Ponadto przeprowadziliśmy szkolenia dla pracowników oraz administratorów systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją SIDAS. Zamówienie obejmuje również udostępnienie platformy e-learningowej z 35 kursami z zakresu wdrażanych rozwiązań dot. obiegu dokumentów i portalu e-Usług.

Firma Unizeto Technologies SA dostarczyła niezbędny sprzęt i infrastrukturę sieciową.

Wartość zamówienia to 1 265 866 zł.