Aktualności

20 grudnia

Elektroniczne Zarządzania Dokumentacją w Urzędzie Gminy Pałecznica

Wygraliśmy przetarg na budowę infrastruktury teleinformatycznej w Gminie Pałecznica (województwo małopolskie), zwiększającą dostępność mieszkańców do administracji publicznej.

Projekt realizowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Priorytet: Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie: Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego.

Realizacja projektu obejmuje wdrożenie systemów zarządzania dokumentami w jednostce administracji publicznej z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych, w tym wdrożenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów i ich elektronicznej archiwizacji wraz z budową
i rozbudową systemów udostępniających e-usługi publiczne w zakresie administracji publicznej, ochrony zdrowia, turystyki, edukacji, oświaty, gospodarki komunalnej.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu, oprogramowania, wykonania sieci z możliwością jej rozbudowy, instalację i uruchomienie systemu SIDAS EZD wraz z przeszkoleniem pracowników.

Zamówienie będziemy realizować w konsorcjum z firmą DC MED Sp. z o.o.

Wartość zamówienia to 652 918,44 zł.